Viser arkivet for stikkord ras

Moalaust av vegvesenet...

I går, altså måndag, køyrde eg frå Høyanger til Bergen. I Instefjord hadde det gått ras, og vi måtte køyre rundt “halve” Gulen for å kome oss fram. Vel og bra det, men at ikkje vegvesenet hadde makta å merke omkøyring, legge om ferjeruter m.m. til dagen etter er heilt utruleg…

Eg er kanskje samfunnets plageånd nr. 1 for tida, men det må då vere mogleg å få til dette på eit døgn?? For meg som er relativt kjent på småvegane i Gulen var det jo ikkje noko problem, men kva med alle andre som køyrde på kryss og tvers – uten å vite kvar dei skulle??

Eg snakka med 175, 177 og sikkert alle andre om dette – og dommen er klar – steinras kan vi ikkje gjere noko med, men litt kjapp handling i ettertid kan ein vel forlange?