Viser arkivet for stikkord orddelingsfeil

Høyang Nytt?

Utruleg. “Nokon” lagar eit nettsamfunn for Høyanger (kommune(!!) – og greier å kalle det Høyang Nytt istadenfor det det sjølvasg SKAL heite: Høyangnytt, eller inkluderande Høyanger kommune-nytt. Får håpe at det ikkje seier noko om kvaliteten på innhaldet?
Eg minner om den flotte Pult Ost – som eg ville vegre meg litt mot. KAN eg ikkje, så MÅ eg snakke med nokon som kan….!