Steg for deg - Høyanger Kommune

Måndag 15. mars starta aksjonen “Steg for deg” i helse- og sosialtenesta i Høyanger. Friskverntiltak i regi av kvalitetskommuneprogrammet med økonomisk støtte frå KLP.
Omlag 50 personar gjekk fram på Dale i Høyanger i noko som likna eit 8. mars tog. Det einaste som mangla var bannera og slagord.
Sjå bilete her

Vist 428 ganger. Ingen følger denne samtalen.

Kommentarer

Foreløpig leder Heimesjukepleien, tett før bogruppe 2/3, Høyanger Sjukeheim. Spennande, spennande!

Lenge siden aksjonen blei avslutta, men for ordens skyld: administrasjonen vann. Kva skjedde med sjukefråværet? Det gjenstår å se.

Annonse

Nye bilder